• 001.JPG
  • 002.JPG
  • 003.JPG
  • eka_emmi.JPG
  • eka_emmi_2.JPG

– fra jeger, til jeger!

Sommeren – 2003                                                                     
Rå påkjørt. Skadet i magen.